• fr
 • nl
 • OBJECTIEF-OBJECTIF
  Maak een schenking

  Aanwinst Belgische nationaliteit op basis van een wettelijk verblijf van 10 jaar (art. 12bis. §1, 5°)

  Voor elke procedure moet de betrokkene legaal in België verblijven met een verblijfsvergunning die in aanmerking wordt genomen door het Wetboek van de Belgische Nationaliteit VOORWAARDEN (aan al deze voorwaarden moet worden voldaan)


  1. Minstens 18 jaar oud zijn
  2. zijn hoofdverblijfplaats in België hebben gevestigd op basis van een legaal verblijf van 10 jaar (d.w.z. ingeschreven zijn in een van de bevolkingsregisters en verblijfsvergunningen hebben van meer dan drie maanden voor deze 10 jaar, zonder ooit van zijn adres te zijn verwijderd of zijn verblijfsrecht te hebben verloren)
  3. Op het moment van aanvraag in het bezit zijn van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd
  4. Kennis van een van de drie landstalen, niveau A2, kunnen aantonen
  5. Deelname aan het leven van de gastgemeenschap.  Opmerkingen: de verblijfsperiode van 10 jaar moet ononderbroken zijn.

  De periode op de oranje kaart of het inschrijvingsbewijs van 3 of 6 maanden kan in twe gevallen als legaal verblijf worden beschouwd:

  • in het kader van een asielaanvraag die heeft geleid tot de erkenning van de vluchtelingenstatus
  • in het kader van een aanvraag voor gezinshereniging met een Europeaan die heeft geleid tot het verkrijgen van een verblijfsvergunning van het type F

   VEREISTE DOCUMENTEN
  1. Geboortecertficaat
  2. Verblifsattest met adresgeschedenis als bewijs dat u minsten 10 jaaren ononderbroken in België verbleven bent.
  3. Een fotokopie van beide zeiden van de identiteitskaart , gecertificeerd door de gemeente.
  4. Bewijs van kennis van een van de drie talen met het A-2 niveau.
  5. Bewijs van deelname aan het leven in de gastgemeenschap voor elke rechtsvorderingen

  PRIJS

  150 €