• fr
 • nl
 • OBJECTIEF-OBJECTIF
  Maak een schenking

  Verkrijging van de Belgische nationaliteit op grond van invaliditeit, invaliditeit of het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd(art. 12bis. §1, 4°)

  Voor elke procedure moet de betrokkene legaal in België verblijven met een verblijfsvergunning die in aanmerking wordt genomen door het Wetboek van de Belgische Nationaliteit

  VOORWAARDEN

  (aan al deze voorwaarden moet worden voldaan)

  • Minstens 18 jaar oud zijn
  • Zijn hoofdverblijfplaats in België hebben gevestigd op basis van een legaal verblijf van 5 jaar (dat wil zeggen, ingeschreven zijn in een van de bevolkingsregisters en verblijfsvergunningen hebben van meer dan drie maanden voor deze 5 jaar, zonder ooit van zijn adres te zijn verwijderd of zijn verblijfsrecht te zijn kwijtgeraakt)
  • In het bezit zijn van een onbeperkte verblijfskaart op het moment van aanvraag
  • Lijdt aan een handicap die u verhindert een beroepsactiviteit uit te oefenen (ten minste 66% en gedurende ten minste 5 jaar) of de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt

  Opmerking:

  De periode op oranje kaart of kentekenbewijs van 3 of 6 maanden kan in twee gevallen gelijkgesteld worden met legaal verblijf :
  in het kader van een asielaanvraag die heeft geleid tot de erkenning van de vluchtelingenstatus
  in het kader van een aanvraag voor gezinshereniging met een Europeaan die heeft geleid tot het verkrijgen van een verblijfsvergunning van het type F

  VEREISTE DOCUMENTEN

  • Geboorteakte
  • Bewijs van invaliditeit of invaliditeit of van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd

  PRIJS
  150 euros