• fr
 • nl
 • OBJECTIEF-OBJECTIF
  Maak een schenking
  Accueil » Onze diensten » Stemrecht

  Stemrecht

  Stemmen is verplicht voor de Belgische burgers. Maar het is ook een recht voor vreemdelingen die in het land wonen en aan bepaalde voorwaarden voldoen. Wilt u stemmen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen? Lees dan hier hoe je je kunt voorbereiden!

  Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht door vreemdelingen.

  Voorwaarden voor vreemdelingen uit de Europese Unie

  Buitenlanders uit de Europese Unie moeten :

  • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van een gemeente op 1 augustus 2018
  • Ten minste 18 jaar oud zijn op 14 oktober 2018
  • Geniet, op 14 oktober 2018, van hun burgerlijke en politieke rechten
  • Uiterlijk op 31 juli 2018 een verzoek tot inschrijving op de kiezerslijst hebben ingediend
  Voorwaarden voor buitenlanders van buiten de Europese Unie

  Voorwaarden voor buitenlanders van buiten de Europese Unie

  Buitenlanders van buiten de Europese Unie moeten, naast de 4 voorwaarden die voor EU-onderdanen gelden :

  • op 1 augustus 2018 ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van een gemeente
  • Ten minste 18 jaar oud zijn op 14 oktober 2018
  • Geniet, op 14 oktober 2018, van hun burgerlijke en politieke rechten
  • Uiterlijk op 31 juli 2018 een verzoek tot inschrijving op de kiezerslijst hebben ingediend
  • legaal en ononderbroken gedurende 5 jaar in België hebben verbleven

  Dit betekent dat u een legaal verblijf heeft gehad dat wordt gedekt door verschillende soorten verblijfskaarten. De in dit verband erkende kaarten zijn de kaarten A, B, C, D, F, F+, de oranje kaarten en bijlage 35.

  Opmerking: Voor erkende vluchtelingen wordt de gehele periode tussen de indiening van het asielverzoek en de positieve beslissing in aanmerking genomen.

  Voor meer specifieke gevallen betreffende het verblijf in België, nodigen wij u uit deze FAQ te raadplegen.

  Let op! Alleen buitenlanders van buiten de Europese Unie moeten voldoen aan de voorwaarde van vijf jaar verblijf in België.

  Wie mag er stemmen?

  Ter herinnering: stemmen is verplicht in België. De burgers zullen op 14 oktober worden opgeroepen om te stemmen:

  Belgische of buitenlandse onderdanen die zijn ingeschreven op de kiezerslijst van hun gemeente
  18 jaar.
  Burgerlijke en politieke rechten genieten

  Aan iedere kiezer wordt een individuele oproepingsbrief toegezonden, waarin het adres van het stembureau wordt vermeld. De uitnodiging en de identiteitskaart moeten op de dag van de stemming worden getoond.

  Stemmen bij volmacht :

  Moeilijkheden om naar het stembureau te komen?

  Denk erover om een volmacht aan een andere kiezer te geven.

  De volmacht is het document waarmee de kiezer die dat wenst, een andere kiezer kan machtigen om in zijn naam te stemmen. Elke burger kan maar één volmacht hebben.

  Het volmachtformulier is gratis verkrijgbaar bij het gemeentebestuur of kan worden gedownload:

  http//electionslocale.wallonie.be/elector/formulieren

  https://elections2018.brussels/electeur/le-vote/le-vote-par-procuration

  Op de dag van de stemming begeeft de volmachtdrager zich naar het stembureau van de burger die hij vertegenwoordigt. Het kan dus gebeuren dat zij zich naar een ander stembureau moeten begeven dan dat waartoe zij zelf zijn opgeroepen.

  Wie kan bij volmacht stemmen?

  Alle details op: http://electionlocale.wallonie.be

  Meer info: www.inforjeunes.be

  BRON: Inforjeunes

  Wie stemt ?

  Stemmen is in België verplicht voor Belgen, maar het is ook een recht voor buitenlanders die op Belgisch grondgebied wonen. Als u aan de volgende voorwaarden voldoet, wordt u opgeroepen om bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen uw stem uit te brengen:

  1. U bent Belg of vreemdeling en ingeschreven op de kiezerslijst van uw gemeente

  2. Je bent ten minste 18 jaar oud

  3. Je hebt burgerlijke politieke rechten

  Aan iedere kiezer wordt een individuele uitnodigingsbrief toegezonden, waarin het adres van het stembureau wordt vermeld. De uitnodiging en de identiteitskaart moeten op de verkiezingsdag worden getoond.

  Stemmen bij volmacht

  Moeilijkheden om naar het stembureau te komen? Denk erover om een volmacht aan een andere kiezer te geven. De volmacht is het document waarmee de kiezer die dat wenst, een andere kiezer kan machtigen om in zijn naam te stemmen. Elke burger kan maar één volmacht hebben.

  Op de dag van de stemming begeeft de volmachtdrager zich naar het stembureau van de burger die hij/zij vertegenwoordigt. Het is dus mogelijk dat hij of zij zich naar een ander stembureau moet begeven dan dat waar hij of zij is opgeroepen. Het volmachtformulier is gratis verkrijgbaar bij het gemeentebestuur of kan worden gedownload:

  Klik hier om de word versie te downloaden

  Wie kan bij volmacht stemmen?

  Alle details op :

  https://elections.fgov.be/electeurs-que-faire-en-cas-dindisponibilite-le-jour-du-vote/le-vote-par-procuration

  Meer informatie : www.inforjeunes.be