• fr
 • nl
 • OBJECTIEF-OBJECTIF
  Maak een schenking
  Accueil » Bijstand huiswerk

  Bijstand huiswerk

  Vrije tijd voor kinderen van 6 tot 15 jaar

  “De toekomst van de mensheid zal direct afhangen van hoe
  we vandaag voor onze kinderen zullen zorgen.”

  Kofi ANNAN, voormalig secretaris-generaal van de VN.

  Sociaal-economische context :

  De gemeente Brussel-Stad is ook een gemeente met een grote kinderpopulatie.

  Het is dus een echt probleem:

  Ouders hebben steeds minder mogelijkheden om toezicht te houden op hun kinderen, om aanwezig te zijn bij de ontwikkeling van hun kinderen door een gebrek aan tijd, of gebrek aan kwalificaties en of noodzakelijke vaardigheden, voor sociale, culturele, intellectuele supervisie, enz.

  Om nog maar te zwijgen over de moeilijkheden die sommige ouders ondervinden tijdens de schoolopvolging van hun kinderen als gevolg van problemen van: taal, analfabetisme, toegang tot kinderopvang, enz.

  Vzw Objectief wenst tegemoet te komen aan de behoeften van de kinderen die het centrum bezoeken, door een buitenschoolse opvang aan te bieden die omvat: huiswerkschool en verschillende activiteiten in een INTERCULTUREEL kader, om de SOCIAAL-CULTURELE ontwikkeling en de ontwikkeling van elk kind te bevorderen, rekening houdend met zijn specificiteit.

  Vzw Objectief wil de ontwikkeling van elk kind bevorderen, om hem te helpen meer zelfvertrouwen te ontwikkelen, door een zekere realisatie van zijn persoon door gelijke kansen voor iedereen te garanderen.

  Voor wie zijn wij welkom :

  Kinderen (6 – 15 jaar) uit de betrokken populatie:

   

  • -Belgen;
   -Bij kinderen geboren in België met een buitenlandse oorsprong. Bijvoorbeeld: Noord-Afrika, Sub-Sahara Afrika, etc.
   -En bij kinderen van vreemde nationaliteiten en die al enige tijd in België wonen, vinden we in beide gevallen een taalprobleem.

  Doelstellingen :

  Algemene doelstellingen:

   

  • De algehele ontwikkeling van het kind: door de organisatie van ontwikkelingsactiviteiten aangepast aan hun vermogen en tempo;
  • Verbetert de kwaliteit van de kinderopvang;
  • Ondersteuning en hulp voor academisch succes;
  • Sociale cohesie: door verschillende doelgroepen op dezelfde plek te ontmoeten;
  • Capaciteitsopbouw voor het basisonderwijs van kinderen;
  • Ontvangst van kinderen in een klimaat van gezelligheid, vertrouwen en ontspanning
  • Kinderen bewust maken van de vele kwesties van burgerschap;
  • Vergemakkelijking en consolidatie van het gezinsleven, met name door het combineren van gezins-, sociaal en beroepsleven

  Specifieke doelstellingen:

   

  • Hulp bij huiswerk
  • Hulp bij het beoordelen van lessen
  • Ontwikkelen van artistieke en creatieve capaciteiten in workshops;
  • Voer een eindejaarsfeest uit met ouders, animatoren, kinderen en de lokale overheid;

  Middel :

  * ACTIES:

  WAT WE HEBBEN:

  We gaan ook zitten om:

  • Ontwikkel de notie van respect tussen kinderen, maar ook ten opzichte van het materiaal;
  • Ontwikkel gezelligheid en delen.

  DE VERSCHILLENDE AANGEBODEN ACTIVITEITEN:

   

  Hiermee maken we de volgende animaties:

  • Modellering, zoutpasta;
  • Huiswerkbegeleiding;
  • Doe-het-zelf;
  • Uitstapjes (Wetenschapsmuseum, Museum voor Natuurwetenschappen, het Botanisch Park ……);
  • Bordspellen;
  • Groepsspellen, bordspellen; recreatieve spellen;
  • Lichaamsexpressie zoals: spel, schets of dans, keuken;
  • Klein feest (carnaval …) tijdens de juiste periodes;
  • Competitie (georganiseerd tekenen) volgens de mogelijkheden;
  • Lezen
  • Reeks woorden om te herhalen en toe te voegen (geheugenoefeningen);
  • Excursies;
  • Workshop Burgerlijk Recht;
  • Make-up workshop;
  • Kappersworkshop;
  • etc.

  We maken ook animaties rond verhalen en rond lezen om hun nieuwsgierigheid en smaak voor de Franse taal op te wekken.

   

  DE SCHOOL VOOR HUISWERK

  De huiswerkschool wordt georganiseerd door Objectif – Objectief vzw ten voordele van kinderen zodat zij genieten van een opvolging en begeleiding zodat:

  • Kinderen voeren hun schooltaken uit;
  • Vermijd hiaten in het leren op school;
  • Deze tekortkomingen aanpakken als ze al aanwezig zijn;
  • Voorkom schooluitval.

  Hiervoor spelen we een stimulerende rol: we herinneren het kind regelmatig aan de vooruitgang die al geboekt is om het meer te motiveren. We proberen zoveel mogelijk dat kinderen plezier en nieuwsgierigheid hebben naar hun schooltaken.

  En als het kind een mislukking heeft gehad, motiveren we ze opnieuw door te zeggen “dat we er samen in zullen slagen de resultaten te verbeteren” en we leggen het kind uit dat we hiervoor zijn hulp nodig hebben, dat hij betrokken moet raken.

  Dit stelt de kinderen enorm gerust en geeft ze moed.

  Daar praten we ook met ouders die meestal erg in paniek raken omdat ze zelf hiaten of weinig scholing hebben. We moeten ouders er regelmatig aan herinneren dat falen kan gebeuren en dat dat niet de reden is waarom het schooljaar van het kind verloren gaat. We moeten ouders er ook aan herinneren dat het kind geen straf nodig heeft als het van goede wil is geweest.

  Voor het welzijn van het kind is samenwerking met ouders essentieel.

  ANDERE ACTIVITEITEN OM TE DOEN:

  • Atelier d’hygiène quotidienne ;
  • Atelier code de la route : partenariat avec la police, pompier ;
  • Séance vidéos : cd, vidéo : débats thématiques ;
  • Organiseer om de zes maanden een ontmoeting – debat tussen ouders en animatoren van de vzw Objectief – Objectieve vzw rond een maaltijd; ons werk, onze verwachtingen, hun verwachtingen uitleggen, de gezinsomgeving identificeren om het kind te helpen in het onderwijsproces van het kind.
  • Ga naar andere verenigingen: wissel goede praktijken uit;
  • Opleiding (permanente educatie), om ons dagelijks leven te verbeteren in het kader van kinderopvang;
  • Seizoensgebonden activiteiten: excursies, recreatieve uitstapjes, bioscoop, zwembad, musea, dierentuin, parken, liedjes, dansen, muziek, spelletjes, enz.

  * Methodologie en pedagogiek :

  De methodologie van Vzw Objectief – Objectif vzw is gericht op aandachtig luisteren naar de verschillende behoeften van kinderen, op een pedagogie gericht op het leren van autonomie en op regelmatige opvolging via duidelijke en eenvoudige oefeningen en uitleg van lessen over de pedagogische tekortkomingen van kinderen in de fundamentele vakken: Frans, wiskunde, Nederlands en ontwaken. Facilitators gebruiken hun kennis in kernvakken met behulp van lesmateriaal (Franse woordenboeken, studieboeken, enz.). Ook proberen ze met behulp van beelden of voorbeelden begrijpelijke pedagogische concepten te maken die soms abstract zijn en waarvan de betekenis soms moeilijk te vatten is. Ze gebruiken ook documentair onderzoek op internet, cd, video, enz. Om kinderen te helpen in de zoektocht naar hun sociale en culturele ontwikkeling.

  Werkaanpak :

  Het personeel van vzw Objectief – Objectif probeert zoveel mogelijk een ACTIEVE rol te geven in plaats van een passieve rol aan elk kind, zowel tijdens de studietijd als tijdens de animaties.

  We nemen dus opmerkingen van de kinderen, we gaan zitten om hun interesse in de keuze van de activiteiten te wekken.

  Hiervoor hebben we een “Message Box” gemaakt:

  In deze “Berichtenbox” zetten de kinderen elke vrijdag van de week hun wensen en voorstellen; samen met de kinderen analyseren we ze en kijken we in hoeverre hun voorstellen haalbaar zijn.

  In dezelfde optie creëerden we een interne regeling met de kinderen, voortkomend uit een discussie waarin de kinderen hun mening gaven. Hiervoor hebben we de termen behouden die door de kinderen worden gebruikt.

  Vervolgens hebben we ook een paneel gemaakt met een route waar elk kind zijn inspanningen kan spotten. Hoe beter het kind wordt, hoe meer hij op het paneel komt. De instructies zijn eenvoudig en de kinderen kennen ze omdat we samen de regeling hebben gemaakt. Ze weten dus concreet wat ze moeten doen om te verbeteren en vooruit te komen op het bord.

  Met behulp van deze middelen willen we kinderen empoweren, hen een ACTIEVE en MOTIVERENDE participatie geven binnen Vzw Objectief – Objectif asbl.

  * Thematische projecten :

  Thema’s van de creatieve workshops:

  De thema’s van onze creatieve workshops 2021-2025 zijn:

  1. Gezonde voeding;
  2. Het milieu;
  3. Culturele en sociale diversiteit;
  4. De familie;
  • Het gaat erom kinderen te leren goed en gezond te eten (bijvoorbeeld het eten van suiker en andere vette voedingsmiddelen, het eten van fruit en groenten, het leren van kinderen om hun gezondheid te verbeteren.

  2.2. Het milieu: respect voor de natuur in al haar diversiteit en meer in het algemeen hun bewustzijn vergroten van het behoud van een schone en aangename omgeving voor iedereen,

  In ons centrum leren we kinderen afval sorteren, hierop hebben we twee vuilnisbakken: een voor papieren en een voor voedselverspilling;

  3.3. Kinderen leren om hun medemens te respecteren zonder discriminatie, ongeacht huidskleur, religie, afkomst, etc.), diversiteit in het begeleidingsteam en mensen verwelkomd, is onze kracht.

  4.4. Leer kinderen de kernwaarden van het gezin.

  Schema van activiteiten :

  MAANDAG DINSDAG  WOENSDAG  DONDERDAG VRIJDAG
  OCHTEND
  09H-15H00
  Onthaal, luisteren, hulp, informatie over het opvangproject, huishoudelijk reglement, invulformulieren door kinderen, vignetten, enz.
   MIDDAG
  15H30-17H00
  Ontvangst, luisteren, huiswerkbegeleiding, recreatieve activiteiten, culturele activiteiten, excursies, knutselen, etc.
  Ps. Al deze activiteiten worden georganiseerd rekening houdend met schoolvakanties, veranderingen in de seizoenen, en een activiteitenschema wordt altijd bij de receptie geplaatst.

  Woensdag : 12h00-17h00

  Registratie :

  Kopieën van de identiteitskaarten van de ouders en het kind + een sticker van de mutualiteit + een fotopas.+ 30 €/kwartje te betalen:

  BE23 0012 4799 1791.

  Plaatsen van activiteit:

  4 rue du Canal

  1000 Bruxelles.

  Metro Boksatel ; Salle Bokael

  1020 Bruxelles.

  Tél. 025126727 et 025112393; valerie.objectif@proximus.be;