• fr
 • nl
 • OBJECTIEF-OBJECTIF
  Maak een schenking
  Accueil » Belg worden

  Belg worden

  Het Wetboek  bepaalt onder welke voorwaarden het mogelijk is om de Belgische nationaliteit te verkrijgen. Deze voorwaarden variëren afhankelijk van de duur van uw legaal verblijf in België en uw persoonlijke situatie.

  Ontdek ons interactieve #schema-interactieve diagram

  Hoe word je Belg?.

  Kies het publiek waaraan u geïnteresseerd bent. Daar vindt u de voorwaarden, de nodige documenten en de informatie .

  Pdf Versie

  praktische gids.

  Naar aanleiding van de wijzigingen in het Nationaliteitswetboek (per 1 januari 2013) heeft Objectif haar praktische gids aangepast.

  De praktische gids bevat de belangrijkste juridische artikelen van het Wetboek van nationaliteiten, maar ook praktische informatie en schema’s om u in staat te stellen uzelf te situeren in relatie tot de verschillende wetsartikelen.

  Om uw leven gemakkelijker te maken, vindt u ook vereenvoudigde diagrammen van de nationaliteitscode, zodat u door dit juridische doolhof kunt navigeren.

  Dankzij de praktische gids ondervindt u geen problemen meer als het  om de nationaliteitscode gaat.

  Bevelen

   Prix

   10€ le guide

   Versions disponibles

   Français
   Néerlandais

   Nuttige documenten.

   Hieronder vindt u voorbeelden van brieven die u kunnen helpen bij uw nationaliteitsaanvraag. Als u andere, meer specifieke problemen tegenkomt, die niet in deze brieven worden behandeld, neem dan contact met ons op en wij helpen u een brief te schrijven die is afgestemd op uw situatie.

   Veelgestelde vragen.

   Ik heb de Belgische nationaliteit aangevraagd en ik heb net een weigeringsbrief ontvangen. Wat moet ik doen?

   Wanneer u een weigeringsbrief van de officier van justitie ontvangt voor uw nationaliteitsverzoek, heeft u 15 dagen  tijd om in oproep te gaan. Als u in oproep wilt gaan, moet u een brief met die strekking sturen naar uw gemeente. U vindt het model van deze brief op onze website, in de rubriek “Nuttige documenten” van de pagina “Belg worden”. Afhankelijk van de redenen voor uw weigering kan het interessanter zijn om niet in oproep te gaan, maar eerder om een nieuwe aanvraag in te dienen. Als u de redenen voor uw weigering beter wilt begrijpen of uw opties wilt bespreken, kunt u het beste doen en  zo snel als  mogelijk contact opnemen met Objectief.

   Ik ben vluchteling/staatloze, waar haal ik mijn geboorteakte vandaan?

   Voor personen die erkend zijn als vluchteling en/of staatloze, is het noodzakelijk om een aanvraag in te dienen bij de Algemene Commissie voor Staatlozen en Vluchtelingen (CGVS) om een geboorteakte aan te vragen. Houd er rekening mee dat dit document slechts drie maanden geldig is. Dit document kan persoonlijk worden aangevraagd op het RSMC-kantoor of per post of e-mail. Een formulier “Aanvraag voor een vluchtelingencertificaat of -attest” is hiervoor beschikbaar op http://www.cgra.be/fr/formulaires, onder het tabblad “Overige”. Na ontvangst van het verzoek zal de Helpdesk het zo snel mogelijk verwerken en de documenten per post verzenden. Dit kan tot 6 weken duren. Om meer info, bezoek de website van het CGVS https://www.cgra.be/fr/documents.

   Ik weet niet of ik moet legaliseren of mijn geboorteakte moet laten apostilleren, hoe weet ik dat?

   Als er geen overeenkomst is tussen België en het land dat het document afgeeft, is legalisatie vereist. Voor sommige landen zijn er verdragen die ofwel de apostille (vereenvoudigde vorm van “legalisatie”) of een volledige vrijstelling van bepaalde formaliteiten toestaan.

   Om erachter te komen of een geboorteakte moet worden gelegaliseerd, geapostilleerd of uitgesloten, is er een zoekmachine op de site:

   https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/Legalisation_de_documents/Criteres_de_recherche.

   Wees voorzichtig, er is een verschil tussen de eentalige en meertalige geboorteakte. Wanneer een meertalige handeling voor een land kan worden vrijgesteld van legalisatie, kan de eentalige geboorteakte van dat land een apostille eisen.

   Het voordeel van meertalige acties is dat ze geen vertaling van een beëdigd vertaler eisen.

   Ik werk onder een FTA-contract. Wordt dit werk in aanmerking genomen voor een nationaliteitsaanvraag?

   Nee. De voordelen van vrijhandelsovereenkomsten zijn niet onderworpen aan de betaling van socialezekerheidsbijdragen. Er is dus geen assimilatie met de werkdagen voor de 468 of 234 dagen waarop ze worden aangevraagd (aanvraag op basis van 5 jaar verblijf of op basis van huwelijk of een kind). Aan de andere kant worden deze gemarkeerd als economische participatie  in een sollicitatiebrief op basis van 10 jaar verblijf in België.

   Kan ik de nationaliteit aanvragen, zelfs als ik uit mijn ambt ben ontheven?

   Als u binnen 5 of 10 jaar voorafgaand aan uw verzoek om nationaliteit uit uw ambt bent ontheven, moet u  voor deze intrekking an de  verantwoordelijke gemeente vragen deze in te trekken voordat u een verzoek om nationaliteit indient. De wet stelt immers dat een onterechte annulering kan worden gecorrigeerd. Hiervoor moet u een aangetekende brief sturen naar het College van Burgemeesters en Schepenen van de gemeente waar u woonde als u bent ontslagen. Een model van zo’n brief kan

   te vinden in onze rubriek “Nuttige documenten” op de pagina “Belg worden”.

   De brief moet de elementen bevatten waaruit blijkt dat de annulering te wijten was aan een administratieve fout (voorbeelden: je was dakloos en in een huis geplaatst, de wijkagent passeerde maar er was niemand, de stappen om te leven na een verhuizing waren niet op tijd gedaan, …). Het zal ook nodig zijn om bewijs te leveren in deze brief dat u in deze periode het Belgische grondgebied bent binnengekomen. Je kan bevestigen dankzij heel wat bewijzen: gewerkt hebben, op school zijn, in opleiding zijn, taalcursussen volgen, naar de dokter zijn geweest, werkloosheidsuitkeringen hebben ontvangen en in deze periode naar de RVA moeten, geld overmaken, een MIVB-abonnement betalen, naar de dokter of het ziekenhuis gaan, …

   Zorg ervoor dat u aan het einde van uw brief een schriftelijke reactie ontvangt, zelfs als de beslissing negatief is en uw annulering niet is toegestaan.

   Indien de doorhaling niet wordt doorgehaald, kan de Belgische nationaliteit in principe pas 5 of 10 jaar na herinschrijving in de registers van een Belgische gemeente worden aangevraagd. Aarzel echter niet om contact op te nemen met Objectif om uw situatie verder te bespreken.

   Na COVID-19 heeft mijn werkgever me ontslagen. Wordt deze termijn in aanmerking genomen voor mijn nationaliteitsaanvraag?

   Dagen van tijdelijke werkloosheid (met inbegrip van technische werkloosheid) betaald door de RVA of door de werkgever worden gelijkgesteld met werkdagen door het Wetboek van de Belgische Nationaliteit. Deze periode zal niet nadelig voor u zijn

   Deze dagen worden in aanmerking genomen voor uw berekening van werkdagen om de vereiste 468 dagen te bereiken.

   Indien u uw aanvraag voor de Belgische nationaliteit wenst in te dienen op basis van 5 jaar ononderbroken werk, wordt deze periode gelijkgesteld met werk en wordt uw werk niet onderbroken.