Accueil » Vrijwilligerswerk voor huiswerkbegeleiding

actualité Uncategorized | 17 januari 2022

Vrijwilligerswerk voor huiswerkbegeleiding

Vzw Objectief – Objectif asbl zoekt vrijwilligers om te helpen met huiswerk

Datum: Tijdens het academisch jaar

Plaats: Brussel

Vzw Objectief – Objectif vzw is een vereniging die zich actief inzet voor het welslagen van kinderen op school. Met dit initiatief wordt beoogd bij te dragen tot de ontwikkeling van de kinderen die het centrum bezoeken. Het speelt zich af in een context waar tijdgebrek van de ouders, analfabetisme en desertie het systeem van kinderopvang verzwakken. De vereniging is zich bewust van deze moeilijkheden en voert acties ten gunste van het onderwijs van de kinderen.  Deze acties omvatten hulp bij het huiswerk en de ontwikkeling van het zelfvertrouwen van de kinderen. Bovendien kan de steun aan de kinderen worden versterkt door het toezicht op het leerproces en het georganiseerde toezicht.

Opdracht van de vrijwilligers

De vrijwilligers zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van kinderen die moeite hebben met hun huiswerk. Daartoe werkt de VZW met gemotiveerde en geëngageerde vrijwilligers. Door deze op onderwijs gerichte samenwerking herhaalt de vereniging haar vastbeslotenheid om de sociale en culturele integratie in België te bevorderen. Vzw Objectief – Objectif De ASBL is dringend op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers.  Vrijwilligers die sociaal zijn en kwetsbare kinderen kunnen helpen met hun schoolwerk. Zodra zij zijn aangeworven, zullen zij het team versterken dat voor permanente educatie is opgezet.

Uw profiel :

Hebben de doelstellingen en het maatschappelijk doel van Vzw Objectief – Objectif ASBL hoog in het vaandel staan.

– Gemakkelijk contact kunnen leggen met het publiek, geduldig zijn en luisteren naar de gebruikers.

– Integriteit aan de dag leggen en vertrouwelijkheid respecteren.

– Goede communicatieve vaardigheden in het Frans en/of het Nederlands, kennis van een andere vreemde taal is een pluspunt.

– Ten minste een paar uur per maand beschikbaar zijn om twee diensten te draaien.

Wij bieden :

Vzw Objectief – Objectif vzw biedt aangeworven vrijwilligers een vergoeding in verhouding tot het aantal dagen dat ze werken. Vrijwilligers profiteren van een verrijkende educatieve steunervaring in een zorgzame omgeving die door zeer gezellige mensen wordt beheerd. Een ondersteunende omgeving waarin het onderwijsniveau van de lerenden een belangrijke belemmering vormt voor hun toegang tot basisrechten. Gelukkig bestaat de interculturele leeromgeving uit een mix van lerenden uit Noord-Afrika, Afrika ten zuiden van de Sahara, enz.

Contact

Wil je leuke kinderen helpen met hun huiswerk? Zo ja, bent u door de week beschikbaar? Neem dan contact op met Vzw Objectief – Objectif Asbl via het e-mailadres volontaire@objectifasbl.be. Of bel +32 475 84 41 93.

Vergeet niet naar de sociale gids te verwijzen wanneer u uw sollicitatie verstuurt: het is al een teken van uw ernst.