Accueil » Vrijwilligerswerk voor alfabetisering van volwassenen.

Uncategorized | 17 januari 2022

Vrijwilligerswerk voor alfabetisering van volwassenen.

Vzw Objectief – Objectif vzw zoekt vrijwilligers om te helpen bij alfabetisering van volwassenen

Datum: Het hele jaar

Plaats: Brussel

Vzw Objectief – Objectif vzw is een vereniging die zich actief inzet voor de alfabetisering van volwassenen en de ondersteuning van het schoolonderwijs voor kinderen. In die zin is de deelneming aan de sociale ontwikkeling van de in moeilijkheden verkerende personen die het centrum bezoeken, van fundamenteel belang. Zich bewust van het broze scholingsniveau van de ouders en de behoefte aan opvoedkundige ondersteuning die door haar gebruikers wordt geuit, wenst de vereniging nieuwe vrijwilligers bij haar opvoedkundige activiteiten te betrekken. De vereniging wil de opvoeding van de volwassenen die zij opvangt bevorderen door hen de basisbeginselen van sociale integratie bij te brengen. Zonder een minimale kennis van de plaatselijke taal worden deze volwassenen blootgesteld aan dagelijkse ongelijkheden die verontwaardiging wekken. 

Waarom vrijwilligers werven?

Als onderdeel van haar missie om de persoonlijke vaardigheden van de volwassenen die zij ontvangt te ondersteunen en te ontwikkelen, werkt de vereniging met toegewijde vrijwilligers. Door de medewerking van vrijwilligers, de publikatie van artikelen en de verspreiding van brochures herhaalt de vereniging haar vastbeslotenheid om de sociaal-culturele integratie van haar leerlingen te bevorderen. Om haar missie van sociale solidariteit te vervullen, is Vzw Objectief – Objectif asbl dringend op zoek naar vrijwilligers die volwassenen kunnen helpen bij het leren van het alfabet. De aangeworven vrijwilligers zullen het team versterken dat is opgezet voor permanente educatie.

Wat heeft de vzw u te bieden ?

Vzw Objectief – Objectif vzw biedt aangeworven vrijwilligers een vergoeding in verhouding tot het aantal dagen dat ze werken. Vrijwilligers profiteren van een verrijkende educatieve steunervaring in een zorgzame omgeving die door zeer gezellige mensen wordt beheerd. Een ondersteunende omgeving waarin het onderwijsniveau van de lerenden een belangrijke belemmering vormt voor hun toegang tot basisrechten. Gelukkig bestaat de interculturele leeromgeving uit een mix van lerenden uit Noord-Afrika, Afrika ten zuiden van de Sahara, enz.

Geïnteresseerd ?

Heb je zin om hele leuke volwassenen te helpen met hun huiswerk? Ben je beschikbaar tijdens de week? Laten we dan gaan! Neem contact op met Vzw Objectief – Objectif asbl via het e-mailadres volontaire@objectifasbl.be, of via het nummer +32 475 84 41 93.