Accueil » Oproep tegen weigering van uw nationaliteit aanvraag bij besmetting met COVID-19

Covid Nationalité | 17 januari 2022

Oproep tegen weigering van uw nationaliteit aanvraag bij besmetting met COVID-19

Wil je in oproep gaan tegen de negatieve beslissing die op je nationaliteitsaanvraag is genomen maar je wordt ondertussen in het ziekenhuis of thuisgehouden opgenomen na besmetting met COVID-19 ?

Wat de wet voorziet ?

« Het verzoek tot toezending van het dossier dat had moeten gebeuren binnen de termijn bedoeld in de artikelen 11bis, § 7, eerste lid, en 15, § 5, eerste lid, van het Wetboek van nationaliteit, wordt geacht te zijn gedaan tijdig indien de of de aangevers een geneeskundige verklaring overleggen waaruit blijkt dat hij bij een vermoeden van besmetting of bij besmetting met COVID-19 thuis is of is gehouden door een arts of naar aanleiding van deze besmetting in het ziekenhuis is opgenomen. »

Een bezwaarschrift, dat normaal gesproken binnen 15 dagen na ontvangst van de weigeringsbrief moet worden verzonden, dat te laat wordt verzonden vanwege de door een arts opgelegde quarantaine of vanwege een ziekenhuisopname wegens besmetting met het coronavirus, wordt daarom geacht op tijd te zijn verzonden.